Tariefstelling bij BW Finance

Uit oogpunt van transparantie hanteren wij een tarievenstructuur, waarbij het voor de klant ‘meetbaar’ moet zijn, wat hij of zij voor onze dienstverlening moet betalen.

In de bijgevoegde tarievenoverzicht zijn de diverse door ons uit te voeren dienstverleningscomponeneten plus bijbehorende tarieven uiteengezet. Op basis van deze tarieven en het overeengekomen/afgesproken dienstverleningspakket wordt er een offerte uitgebracht. De uitgebrachte offerte betreft echter een pakketprijs. Dus de eventueel hierin verwerkte relatiekorting is afgestemd op de aard en omvang van de in totaliteit afgenomen dienstverleningsomponenten.

Specifieke en/of aanvullende opdrachten worden op urenbasis uitgevoerd. Hierover worden, door middel van separate offertes en opdrachtbevestigingen, afspraken gemaakt. Voorbeelden van dergelijke opdrachten zijn:
• het uitvoeren van het elektronische betalingsverkeer;
• het aanleveren van periodieke/tussentijdse managementrapportages;
• het voeren van het volledige debiteurenbeheer;
• het invoeren van de begroting in het financieel pakket;
• het op verzoek uitvoeren van (boekhoud-)werkzaamheden op locatie bij de klant;
• het verrichten van (projectmatige of formatieve) interim- en detacheringopdrachten;
• het uitbrengen van adviezen bij ingewikkelde fiscale aangelegenheden.

Bijgevoegd een overzicht (in PDF) van de verschillende dienstverleningscomponenten en de bijbehorende tarieven/tariefopbouw (prijsniveau: 2024).

BW Finance - Tarievenoverzicht 2024
 
BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance