Tariefstelling bij BW Finance

Uit oogpunt van transparantie hanteren wij een tarievenstructuur, waarbij het voor de klant ‘meetbaar’ moet zijn, wat hij of zij voor onze dienstverlening moet betalen.

In de tarieventabel zijn de diverse door ons uit te voeren werkzaamheden plus bijbehorende tarieven uiteengezet. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt onze reguliere dienstverlening tegen vaste en/of variabele tarieven gefactureerd.

Specifieke en/of aanvullende opdrachten worden op urenbasis uitgevoerd. Hierover worden, door middel van separate offertes en opdrachtbevestigingen, afspraken gemaakt. Voorbeelden van dergelijke opdrachten zijn:
• het uitvoeren van het elektronische betalingsverkeer;
• het periodiek aanleveren van uitgebreide managementrapportages;
• het voeren van het volledige debiteurenbeheer;
• het invoeren van de begroting in het financieel pakket;
• het op verzoek uitvoeren van (boekhoud-)werkzaamheden op locatie bij de klant;
• het verrichten van (projectmatige of formatieve) interim- en detacheringopdrachten;
• het uitbrengen van adviezen bij ingewikkelde fiscale aangelegenheden.

Nu volgt een opsomming van de verschillende dienstverleningscomponenten en de bijbehorende tariefopbouw (prijsniveau 2020).

Financiële administratie
Tarief voor verwerking gegevens in de
boekhouding
Mutaties (max.) Tarief
per jaar per mnd per jaar per mnd
- Vast (standaardfee)

- Variabel (op basis van aantal mutaties 
  op de exploitatierekeningen en andere
  exploitatiegerelateerde mutaties via het 
  inkoop-, verkoop-, bank-, kasboek)


 


60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
660
720
780
840
900
960
1020
1080
1140
1200
> 1200


5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
> 100
€      252,00

 €        96,00
 €      192,00
 €      288,00
 €      384,00
 €      480,00
 €      576,00
 €      672,00
 €      768,00
 €      864,00
 €      960,00
 €   1.056,00
 €   1.152,00
 €   1.248,00
 €   1.344,00
 €   1.440,00
 €   1.536,00
 €   1.632,00
 €   1.728,00
 €   1.824,00
 €   1.920,00
op aanvraag
€       21,00

 €         8,00
 €       16,00
 €       24,00
 €       32,00
 €       40,00
 €       48,00
 €       56,00
 €       64,00
 €       72,00
 €       80,00
 €       88,00
 €       96,00
 €     104,00
 €     112,00
 €     120,00
 €     128,00
 €     136,00
 €     144,00
 €     152,00
 €     160,00
 op aanvraag
 
Tarief voor samenstellen jaarrekening Tarief
per jaar per mnd
- Eenmanszaak / ZZP'er
- VOF / Maatschap
- BV / DGA
 €       540,00
 €       720,00
 €    1.074,00
 €         45,00
 €         60,00
 €         89,50

Salarisadministratie
Basistarief voor salarisverwerking (definitieve 
tariefstelling o.b.v. werkelijke
dienstverlening)
Tarief (maandelijks) per medewerker
 bij loonuitbetaling
per week per 4 wkn per mnd
- DGA BV

- 1 t/m 5 medewerkers
- 6 t/m 10 medewerkers
- 11 t/m 15 medewerkers
- 16 t/m 20 medewerkers
- 21 t/m 25 medewerkers
- 26 t/m 30 medewerkers
- 31 t/m 35 medewerkers
- 36 t/m 40 medewerkers
- 41 t/m 45 medewerkers
- 46 t/m 50 medewerkers
- 51 en meer medewerkers
 €         46,00

 €         46,00
 €         44,25
 €         42,75
 €         41,75
 €         41,00
 €         40,00
 €         39,25
 €         38,50
 €         37,50
 €         37,50
   op aanvraag
 €         11,50

 €         11,50
 €         11,00
 €         10,50
 €         10,25
 €         10,25
 €         10,00
 €           9,75
 €           9,50
 €           9,25
 €           9,25
   op aanvraag
 €         10,50

 €         10,50
 €         10,25
 €           9,75
 €           9,50
 €           9,25
 €           9,25
 €           9,00
 €           8,75
 €           8,50
 €           8,50
   op aanvraag

Fiscale ondersteuning
Tarief aangifte omzetbelasting (OB)
(inclusief suppletie-aangifte(n))
Tarief
per jaar per mnd
- Aangifte per maand
- Aangifte per kwartaal
- Aangifte per jaar
€       432,00
€       228,00
€       114,00
€        36,00
€        19,00
€          9,50
 
Tarief aangifte inkomstenbelasting (IB) Tarief
per jaar per mnd
- Winstaangifte (IB-)ondernemers
- Aangifte particulier
- Aangifte (fiscaal) partner
 €      228,00
 €      138,00
 €        90,00
€        19,00
€        11,50
 €          7,50
 
Tarief aangifte vennootschapsbelasting (VPB) Tarief
per jaar per mnd
- Jaaraangifte (VPB-)ondernemingen/instellingen  €      318,00  €       26,50

Interim-/Detacheringopdrachten
Tarief op basis van soort opdracht Tarief per uur
- Inboeken en verwerken in eigen boekhouding bij klant (op locatie)
- Inhuur i.v.m. formatieve dienstverlening (op locatie)
- Projectmatige ondersteuning (op locatie)
- Adviesopdrachten
- Reiskostenvergoeding (per km)
 €       63,00
 €       89,50
 €       89,50
 €       89,50
 €         0,35
  
Let op: Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.
BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance